D’n Uutloat

Dé uitlaatklep voor elke hond

Panacur – bijsluiter

Registratiehouder

Intervet Nederland B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN BOXMEER

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

Intervet GesmbH

Aard van het middel

Anthelminticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Panacur KH 250 Panacur KH 500

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per tablet Panacur KH 250: fenbendazol 250 mg. Per tablet Panacur KH 500: fenbendazol 500 mg.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Indicatie(s)

Hond
  • Maagdarmnematoden: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Trichuris vulpis, Uncinaria stenocephala en Ancylostoma caninum;
  • Cestoden: Taenia pisiformis en Taenia hydatigena.
Kat
  • Maagdarmnematoden: Toxocara cati, Toxascaris leonina en Ancylostoma tubaeforme;
  • Cestoden: Taenia taeniaformis.
Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en van toediening

Panacur KH 250: Eén tablet per 5 kg lichaamsgewicht (50 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht) gedurende 3 opeenvolgende dagen, via orale toediening.

Panacur KH 500: Eén tablet per 10 kg lichaamsgewicht (50 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht) per dag gedurende 3 opeenvolgende dagen, via orale toediening.

De tabletten kunnen direct in de bek, verkruimeld door het voer of door het voer na oplossen in water toegediend worden.

De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen

Geen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

In verband met mogelijke embryotoxische effecten dient bij het begin van de dracht terughoudendheid te worden betracht.

Wachttermijn

Niet van toepassing.

De in acht te nemen houdbaarheidstermijn

5 jaar bij kamertemperatuur (15-25 graden Celsius).

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruiktegeneesmiddel of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming metde nationale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

3 april 2005

Overige informatie

Registratienummer: Panacur KH 250: REG NL 9422 Panacur KH 500: REG NL 8472

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 3 april 2005 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).