D’n Uutloat

Dé uitlaatklep voor elke hond

Onze denk- en werkwijze

Onze werk- en denkwijze is voornamelijk gebaseerd op onze praktijkervaring opgedaan sinds de start van ons bedrijf in 2002, gesprekken met gedragstherapeuten, contacten met collega’s uit het land, gevolgde cursussen en gelezen boeken. Onze praktijkervaring is echter de belangrijkste kennisbron, omdat over het werken met groepen honden binnen de literatuur weinig bekend is.

Wij runnen een hondendagopvang die erop gericht is om honden op een veilige en verantwoorde manier in groepen met elkaar te kunnen laten verblijven, om er te kunnen spelen, snuffelen, scharrelen en rusten.

Om dit in goede banen te leiden, spelen er een aantal factoren een hele grote rol:

  • de stabiliteit van de groep;
  • de rust in een groep;
  • beperkte opbouw van spanning zowel positief (spelen, rennen, stoeien) als negatief (blaffen, nieuwkomers, stress, onzekere versus stoerdere hond);
  • het met beleid toevoegen van een nieuwe hond in de groep.

 

De juiste groep

Een aantal punten zijn binnen de dagopvang erg belangrijk. Het belangrijkste punt vinden wij dat iedere hond een leuke dag bij ons moet hebben. Niet alleen de ‘stoere’ hond die alle andere honden probeert te domineren of zelf een beetje aan het pesten is. Deze hond plaatsen wij, indien mogelijk, in een andere groep of we begeleiden hem in zijn gedrag. Soms heeft deze hond ook niet op de juiste manier leren spelen en walst over alle andere honden heen. Na de nodige sturing van onze kant, is het prima mogelijk deze hond rustiger met andere honden om te laten gaan en dus een leuke speelkameraad te laten zijn. 

Iedere hond beleeft de dagopvang op zijn eigen manier. De ene hond is de hele dag aan het spelen, de andere hond vindt het heerlijk om alles vanaf een afstandje te bekijken en weer een andere hond vermaakt zich prima door het hele terrein te besnuffelen. Er is voor ieder wat wils, ze mogen lekker de hele dag hun eigen gang gaan.

U kunt zich voorstellen, dat het nogal wat vergt van ons als er een hond komt, die zo vol energie zit, dat hij door het bos heen stuitert. Zouden we daar niks mee doen, dan brengt dat gevaarlijke situaties met zich mee. Het energielevel van de hele groep neemt namelijk toe. En een te hoog energielevel betekent spanning en sommige honden reageren spanning af door hun tanden ergens in te zetten. Het gevolg zou een conflict kunnen zijn. Voor deze onstuimige honden is het, zeker in de beginperiode, erg belangrijk dat ze minimaal tweemaal per week onze dagopvang bezoeken. Op deze manier kunnen we voldoende tijd aan ze besteden om het onstuimige gedrag in goede banen te leiden.

De honden worden op hun karakter ingedeeld in de juiste groep. Dat wordt, tijdens de eerste keren dat de hond komt, geobserveerd. Observatie blijft overigens ten aller tijde, want ook in stabiele groepen verandert soms wat in de verhoudingen… zeker als er jonge honden tussen lopen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwikkelende hormonen en aan mentale ontwikkeling van de hond.

Meer informatie over de indeling van de groepen en bijbehorende foto’s zijn te HIER te vinden.

Rust binnen de roedels

Rust binnen de roedels is erg belangrijk. Zowel de honden als wijzelf zijn het meest gebaat bij rust. Als het onrustig is, is de kans op onderlinge incidenten groter en zou de situatie binnen de groep uit de hand kunnen lopen. Vandaar dat wij excessief blaffen bijvoorbeeld niet toestaan. Even blaffen tijdens een spelletje is uiteraard geen probleem, maar de hele dag blaffen naar ons of soortgenoten staan wij niet toe. Om de rust binnen de groepen te bewaren, spelen wij zelf niet met de honden. Het is voor ons van groter belang dat de honden onderling spelen en communiceren, dat ze lekker hond kunnen zijn. Wij zijn er om alles soepel te laten verlopen, voor iedereen een veilige omgeving te garanderen en alle honden een leuke dag te bezorgen.

De lijn tussen een spelletje en opruiend gedrag is soms heel dun en voor een niet geoefend oog heel lastig te zien. Wij grijpen direct in als er spanningsopbouw is. En een keer roepen in deze is dan meestal al voldoende.  Een enorme belangrijke factor is de continuïteit waarmee een hond komt. Dat maakt dat er een acceptabel energielevel ontstaat. Ons beleid is om die reden dan ook, dat alle nieuwe honden starten met twee dagen in de week. Na verloop van tijd kunnen we bekijken of de hond met één dag in de week kan volstaan. Jonge honden (tot ongeveer een jaar oud) en honden met gedragsproblemen bezoeken ook minimaal tweemaal per week onze dagopvang. 

RANGORDE EN LEIDERSCHAP

Door onze houding en uitstraling maken wij de honden duidelijk dat bepaalde dingen wel of niet toegestaan zijn. Tegen ons aan springen mag bijvoorbeeld niet, evenals bijvoorbeeld veel blaffen en spullen kapot maken. In de praktijk blijkt dat de honden dit heel snel oppikken, zonder dat we de honden daarvoor hoeven te trainen of alternatieven aan te hoeven bieden. Nieuwe honden nemen de energie van het bestaande roedel over. Op deze manier kunnen wij een sfeer creëren waarin de honden zichzelf durven te zijn en waarin ze zich veilig voelen.

Wij zullen de honden ook altijd rustig begroeten als deze ‘s morgens bij ons gebracht worden, overdreven blijdschap is vaak een uiting van stress, dus wij zien heel graag dat de honden rustig bij ons binnen wandelen en vervolgens gaan slapen en wachten totdat ze met zijn allen naar buiten mogen.

Doordat wij onze leiderspositie zo sterk innemen, zijn wij voor de honden een veilige factor. Zodra ze bij ons zijn, weten ze dat wij het regelen en dat er niets met ze zal gebeuren.

Meer informatie over onze methode van werken is HIER te vinden.

VEILIGHEID

Daarmee komen we op het volgende punt: veiligheid. Wij willen voor iedere hond een veilige omgeving creëren. Dit is tweeledig: de omgeving is veilig, er zijn geen zaken waar ze zich pijn aan kunnen doen of die ze op kunnen eten (tennisballen etc.) en ze kunnen bijvoorbeeld het terrein niet verlaten. En een de andere kant betekent veiligheid dat de honden voelen zich veilig binnen het roedel en bij ons. Ze weten dat we consequent zijn en dat we bepaalde zaken niet toestaan, maar dat maakt ook dat de regels duidelijk zijn en dat de honden weten waar ze aan toe zijn. Zoals besproken binnen het kopje ‘pups en jonge honden’ zullen wij de honden niet trainen, maar wel opvoeden. Opvoeden kan alleen door het stellen van regels en het aangeven van grenzen.

RESOCIALISATIE

Wij nemen ook beperkt honden aan, die speciale begeleiding nodig hebben. Dit gaat met name over resocialiseren. Dat kan zijn, omdat ze nooit geleerd hebben met andere honden om te gaan of omdat ze een vervelende ervaring hebben gehad met een andere hond of omdat ze soms een buiten proportioneel groot ego opgedaan hebben en daarom ook niet met anderen kunnen functioneren. Al deze honden verdienen het natuurlijk óók om terecht te kunnen. Het betekent echter wel heel veel extra begeleiding van onze kant. In overleg bespreken we hoe vaak de hond moet komen. Vaak zullen we met minimaal drie keer per week starten. Dat kan later bijgesteld worden, echter bij deze honden blijft het minimum altijd twee keer. Ook bespreken we dan met een intake gesprek of we al dan niet met een muilkorf starten. We hebben natuurlijk ook de verantwoordelijkheid over alle andere honden en kunnen niet maar wat experimenteren. Dus veiligheid gaat vóór alles.

Momenteel nemen wij geen ongecastreerde volwassen reuen aan.