D’n Uutloat

Dé uitlaatklep voor elke hond

Les: Administratie

In de les Administratie komen de volgende zaken aan bod:

  1. Inleiding
  1. Ondernemer worden

2.1    Van start gaan
2.2    Ondernemer voor inkomstenbelasting en BTW
2.3    Een administratie opzetten

  1. De belastingdienst

3.1    BTW berekenen over uw omzet
3.1.1           U gebruikt goederen uit uw onderneming voor privé-doeleinden
3.1.2           Uw klanten zijn hoofdzakelijk particulieren
3.1.3           Uw klanten zijn hoofdzakelijk ondernemers

3.2    Facturen versturen
3.2.1           Wat moet er op een factuur staan?

3.3    Ondernemer voor de inkomstenbelasting?

3.4    Ondernemer voor de BTW?

  1. Belasting over de Toegevoegde Waarde

4.1    Voor wie gelden de BTW regels

4.2    Wat is met BTW belast?

4.3    Over welke bedragen berekent u BTW?

4.4    Welk BTW tarief geldt voor uw product of dienst?

4.5    Hoe berekent u de verkoop prijs inclusief BTW?

4.6    Hoe berekend u de BTW als uw verkoopprijs inclusief BTW is?

4.7    BTW aftrekken als voorbelasting

4.8    Welke voorwaarden gelden voor de aftrek van BTW?

4.9    Bijzondere regeling privé gebruik van auto van de zaak.

4.10   Administratie verplicht

  1. Het belang van een goede administratie

5.1    Waarom is een goede administratie belangrijk?
5.1.1`         Voor uw bedrijfsvoering
5.1.2           Voor het invullen van uw aangiften
5.1.3           Als bewijs tegenover de Belastingdienst

5.2    Bewaarplicht

5.3    Wat behoort er allemaal tot uw administratie?

5.4    Welke verplichtingen gelden voor de BTW

  1. Kosten van uw onderneming

6.1    Soorten kosten
6.1.1           Aftrekbare en niet-aftrekbare kosten
6.1.2           Kosten die in 1 jaar aftrekbaar zijn tegenover kosten die over meerdere jaren gespreid aftrekbaar zijn
6.1.3           Kosten die u gespreid over een aantal jaren moet aftrekken

6.2    Algemene aandachtspunten

  1. Balans en resultatenrekening

7.1    Wat is financiële administratie

7.2    Het nut van de financiële administratie

7.3    Balans
7.3.1          Opzet van de balans
7.3.2          Indeling van de balans
7.3.3          Liquide middelen

7.4    Winst en Verlies rekening

  1. Administratie

8.1    Boekhouden met Excel

8.2    Dubbelboekhouden
8.2.1          Grootboek
8.2.2          Openen van het grootboek
8.2.3          Het inboeken
8.2.4          Proef en saldibalans
8.2.5          Kolommenbalans
8.2.6          Afsluiten van het grootboek

8.3    Decimaal rekeningenstelsel

9       Uw administratie in de praktijk

9.1    Uw klanten

9.2    De rekening

9.3    De verstuurde rekeningen

9.4    Opbrengsten en uitgaven

9.5    Kasboek en Bankboek

9.6    Afschrijvingen

9.7    Investeringen

9.8    Opstellen van een winst- en verliesrekening
9.8.1           Bepalen van de totale kosten
9.8.2           Bepalen van de opbrengsten
9.8.3           Het overzicht 

10    Aangifte inkomstenbelasting

10.1   Winst- en verliesrekening

10.2   Overzicht van de vaste activa

10.3   Overzicht van de passiva

10.4   Specificatie VOF

10.5   Privé-onttrekkingen

10.6   Prive stortingen

10.7   Loon

10.8   Bezittingen

10.9   Schulden

10.10 Te verrekenen bedragen

  • Conclusie en overzicht van de aangifte

Bijlage 1:  Voorbeeld factuur particulier

Bijlage 2:  Bankboek

Bijlage 3:  Kasboek

Bijlage 4:  Rekeningen

Bijlage 5:  Inschrijfformulier

Les: administratie, alle zaken omtrent uw administratie binnen de hondenbranche komen aan bod

Categorie Variant

Standaard op voorraad

Gezonde voeding voor elke hond

Vers vlees

Assortiment

Enkelvoudig en complete mixen, ook voor eliminatie dieet

smakelijk en bomvol

voedingsstoffen

Volledige en volwaardige brokmaltijd voor gezonde darmflora!

Natuurlijke snacks

voor ieder wat wils

Nooit meer houtje bijten met onze natuurlijke en lekkere verwensnacks

Bestellen?

Heb je vragen over ons assortiment of advies nodig? Bel ons op 06 20 72 53 42.

Heb je een keuze gemaakt of wil je een herhaalbestelling, geef het aan ons door via: