D’n Uutloat

Dé uitlaatklep voor elke hond

Dogology blog

Nut en onzin van vaccineren

Vaccinatie is een belangrijke en effectieve manier om besmettelijke ziektes te voorkomen. Door een vaccinatie wordt het lichaam voorbereid op een mogelijke infectie, waardoor het immuunsysteem direct in actie kan komen. Zo worden ziekteverwekkers uitgeschakeld, voordat ze schade kunnen veroorzaken. Om het effect van een vaccinatie te laten voortbestaan, moet deze herhaald worden.

Vaccineren is een manier om antilichamen in het bloed te laten ontstaan tegen ziektes. Door een dier in te spuiten met een klein beetje dode of onschadelijk gemaakte ziekteverwekker of een onderdeel hiervan, wordt het lichaam aangezet om antilichamen aan te maken. Komt het dier daarna in aanraking met de levende ziekteverwekker, dan is het systeem klaar om te reageren en wordt de ziekteverwekker uitgeschakeld. Soms lukt dit niet meteen of volledig, maar het dier heeft altijd een hogere overlevingskans dan wanneer het niet geënt is.

Tegen welke ziekten kun je laten inenten?

Parvo

Parvo is een besmettelijk virusinfectie. Besmetting vindt plaats via de ontlasting van besmette honden. Zieke dieren krijgen diarree omdat het darmslijmvlies wordt aangetast. Pups die een besmetting oplopen krijgen vaak hartproblemen. 16 tot 48% van de besmette honden overlijdt, hiervan is 85% jonger dan een jaar.

Hondenziekte

Hondenziekte is ook een virusinfectie en zeer besmettelijk. Honden raken geïnfecteerd door het lichaamsvocht als urine en speeksel van besmette honden. Hondenziekte kent een ernstig verloop, de eerste aankondiging zijn koortsaanvallen die de weerstand ondermijnen, de hond krijgt in een later stadium long- maag- en darmklachten en ook neurologische verschijnselen als toevallen komen voor. Vooral voor jonge honden zijn de gevolgen ernstig. Ongeveer 50% van de honden besmet met hondenziekte overlijdt, van de overlevende honden houdt een deel blijvende schade aan de organen. Hondenziekte komt, mede dankzij de vaccinaties, in Nederland bijna niet meer voor.

HCC of Leverziekte

HCC of Leverziekte is een besmettelijke leverontsteking. HCC is een virus en wordt doorgegeven via speeksel en ontlasting van besmette dieren. Het verloop van de ziekte wisselt sterk per dier. Ongeveer 20% van de besmette dieren houdt er een zogenaamd “melkglasoog” aan over. Vooral voor het jonge dier is het een gevaarlijke ziekte. Hij komt de afgelopen jaren nauwelijks meer voor in gebieden waar honden over het algemeen gevaccineerd worden.

Kennelhoest

Kennelhoest kent een virale variant (para-influenza) en een bacteriële variant (bordetella). Het is een milde ziekte die over het algemeen vanzelf weer overgaat na 5-7 dagen. De besmetting wordt overgebracht door het speeksel van hoestende besmette honden. Bij de pup kan besmetting leiden tot een longontsteking, bij de oudere of zwakkere hond tot chronische bronchitis. Na een infectie met kennelhoest is een hond meestal levenslang immuun voor de ziekte.

Ziekte van Weil

Ziekte van Weil is een bacteriële ziekte die wordt overgebracht door de urine van de bruine rat of die van een besmet dier. De besmetting vindt niet alleen plaats in het water, ook het snuffelen aan urine op het land kan de ziekte overbrengen. Deze ziekte is ook besmettelijk voor de mens. Het veroorzaakt aantasting van lever, nieren en bloedvaten. Er zijn veel varianten van de Weil-bacterie, de vaccinatie biedt maar bescherming tegen een klein deel van de bacteriën die Weil veroorzaken.

Hondsdolheid

Hondsdolheid ook wel Rabiës genoemd is een heftig verlopende virusinfectie. Het wordt overgebracht via het speeksel van een besmet dier (beet). Ook mensen kunnen geïnfecteerd raken. Het verloop is snel, verspreiding van het virus gaat via de zenuwbanen en het centraal zenuwstelsel naar de hersenen, het ruggenmerg en uiteindelijk de organen. Er zijn heftige neurologische verschijnselen en het is in alle gevallen dodelijk. In Nederland komt Rabiës niet voor. Voor dieren die meegaan naar het buitenland is in veel gevallen de rabiësenting verplicht.

Met het vaccineren tegen deze ziektes, is een aantal ervan zo goed als helemaal uit het straatbeeld verdwenen. Andere aandoeningen, zoals kennelhoest en parvo komen nog steeds voor. Helaas zien we de laatste jaren, met de invoer van buitenlandse honden en broodfokpuppies bovenstaande ziektes weer toenemen. Blijven vaccineren is dus zeker belangrijk.

Hoe vaak moet een hond gevaccineerd worden?

Tot een aantal jaren geleden was het normaal om je hond elk jaar te vaccineren tegen allerlei verschillende ziektes. Het geadviseerde vaccinatiebeleid is de afgelopen jaren veranderd. Je hond hoeft niet meer elk jaar een grote cocktail-vaccinatie te hebben. Het is wetenschappelijk bewezen dat de gemiddelde hond na de vaccinatie op 1-jarige leeftijd zo’n drie jaar lang de benodigde afweerstoffen heeft.

Advies: 1x in de 3 jaar de grote cocktail halen voor je hond is dus voldoende. Daarmee beperk je de gezondheidsrisico’s van de vaccinatie sterk.

Ziekte van Weil

Voor Weil en kennelhoest (bordetella) geldt die termijn van 3 jaar niet. De Weil-vaccinatie is ongeveer een half jaar werkzaam, dus als je hond tegen Weil wilt laten vaccineren moet je dit minimaal 1 keer per jaar doen. Bij voorkeur in het voorjaar zodat je hond dan tijdens de zomer waarin de bacterie goed gedijt en je hond waarschijnlijk meer zwemt goed beschermd is.

Kennelhoest

Kennelhoest is een jaarlijkse vaccinatie, de neusenting is minder bezwaarlijk dan de vaccinatie en verdient de voorkeur. Overweeg het nut en de noodzaak van deze vaccinaties; de kans op besmetting is vooral groot als je dier in een pension of op tentoonstellingen komt en het wordt dan ook vaak geëist.

Titerbepaling

Je kunt de dierenarts ook vragen om eerst een titelbepaling te doen. Dit is een bloedtest die de hoeveelheid antistoffen meet van Parvo, Hondenziekte en HCC. Bij voldoende weerstand hoef je niet opnieuw te vaccineren en kun je het jaar daarop opnieuw een titerbepaling laten doen.

De ziekte van Weil kan echter niet getiterd worden, de antilichamen blijven niet lang genoeg in het bloed. Voor kennelhoest is geen betrouwbare test beschikbaar.

Risico’s van vaccineren

In de loop der jaren is duidelijk geworden dat vaccinaties niet alleen maar voordelen hebben. Ze kunnen ook mogelijke andere gezondheidsrisico’s met zich meebrengen doordat het immuunsysteem herhaaldelijk op onnatuurlijke wijze wordt geactiveerd. Bovendien wordt er met de cocktailvaccinatie vaak tegelijkertijd tegen verschillende ziekten gevaccineerd. Helaas komt het ook veel voor dat dieren die niet helemaal gezond zijn ingeënt worden.

Het lichaam moet in deze gevallen op verschillende fronten tegelijk reageren waarbij er dingen mis kunnen gaan. Daarbij moet rekening gehouden worden met dat een bezoek aan de dierenarts voor de meeste dieren veel stress oplevert. Dit heeft ook een negatief effect op het afweersysteem.

Wat kun je doen om risico’s van het vaccineren te beperken?

  • Laat je hond alleen vaccineren als hij helemaal gezond is.
  • Vaccineer waar mogelijk met enkelvoudige entingen met tussenpozen van enkele weken.
  • Ent alleen tegen kennelhoest als je dier een verhoogd risico loopt, omdat hij met veel honden in aanraking komt (uitlaatveld, dagopvang, hondenpension of bezoeken van shows).
  • Laat Rabiës alleen vaccineren als je hond meegaat naar een buitenland waar dat geëist wordt.

 

Het algemeen belang

Om besmettelijke dierziektes tegen te gaan is het belangrijk dat een groot deel van de honden wordt gevaccineerd. Een besmettelijk dier kan dan geen andere honden besmetten, omdat deze beschermd zijn, daardoor wordt het voorkomen van een ziekte in een gebied aanzienlijk verminderd. Door goed te vaccineren komen ziektes als hondenziekte en leverziekte in Nederland maar weinig voor. Als het percentage dieren dat wordt gevaccineerd afneemt, krijgt een dergelijke ziekte de kans om de kop weer op te steken. Door uw hond te vaccineren, beschermt u dus niet alleen uw eigen dier, maar werkt u ook mee aan het onderdrukken van uitbraken van besmettelijke en levensbedreigende hondenziektes.

Daarnaast is de ziekte van Weil ook besmettelijk voor mensen, dus dit dient ook zeker meegenomen te worden in de afweging.

Vaccinaties bij d’n Uutloat

Binnen onze dagopvang houden wij ons aan de geldende regels voor onder andere ook hondenpensions. Dit houdt in dat de hond minimaal geent moet zijn voor hondenziekte, parvo, leverziekte en de ziekte van Weil. Daarnaast adviseren wij zeer sterk de enting tegen kennelhoest. Uiteraard is de vaccinatie tegen Rabies bij ons niet verplicht.

Het overleggen van een titeruitslag is ook mogelijk, maar dient wel recent uitgevoerd te zijn.

 

 

Meer dogology berichten